Randi s Wicanny, kteří sdílí tvůj životní styl!
Randi s Wicanny, kteří sdílí tvůj životní styl!

Připoj se zdarma!

Připoj se zdarma a prohledávej mezi tisíci profily

Připojení trvá pouze minutu. Připojení do naší komunity nám umožní lépe vystihnout tvé protějšky.

Přihlásit

emailová adresa:

heslo:

Najdi člena

Hledej podle přezdívkyZásady ochrany osobních údajů

dateawiccan.com ("Stránka") je licencována Dating Media Group

Společnost v USA:
Dating Media Group
6919 W. Broward Blvd. #270
Plantation, FL 33317
USA 1-866-294-5787

Mezinárodní společnost:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUS

Kontaktuj nás

Tyto podmínky ochrany osobních údajů ujasňují pravidla a jednotlivé metody respektující ochranu osobních dat nasbíraných v rámci členství a odběru této Stránky. Toto jsou online Stránky, které výslovně a striktně vyhrazují členství pouze dospělým osobám. Všem osobám mladším 18 let je striktně zakázán přístup a prohlížení obsahu této stránky.

Tato stránka vědomě neshromažďuje či nesbírá informace od osob mladších 18 let

Poznámka - Užitím Webové stránky účastník automaticky souhlasí se sběrem osobních informací stránkou, kde se registroval.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH INFORMACÍ, JELIKOŽ VAŠÍM PŘÍSPĚVKEM VYJADŘUJETE OKAMŽITÝ SOUHLAS S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A SOUHLASÍTE SE SBĚREM OSOBNÍCH INFORMACÍ KTERÉ SDĚLUJETE A TEDY UDĚLUJETE SOUHLAS I K JEJICH UŽITÍ K INFORMACÍM KTERÉ O SOBĚ POSKYTNETE ČI JSOU ZAJIŠTĚNY SBĚREM DAT PODLE DETAILŮ UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

POKUD VÝSLOVNĚ NESOUHLASÍTE SE VŠEMI BODY TÉTO SMLOUVY O OCHRANĚ OSOBNÍCH INFORMACÍ, NEMĚLI BYSTE SE STÁT ÚČASTNÍKEM ČI TUTO STRÁNKU JINAK UŽÍVAT.

Jaké informace o Účastnících jsou shromažďovány?

Pokud se jakýkoliv uživatel přihlásí jako člen či účastník této Stránky, Stránka po něm bude vyžadovat poskytnutí některých osobních a demografických informací, které mohou obsahovat, nikoliv však výhradně, jméno účastníka, adresu, datum narození, emailovou adresu, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání, vzdělání, číslo kreditní karty a její termín vypršení platnosti, uživatelské jméno a heslo, konkrétní zájmy či vztahy. Tato Stránka sbírá veškeré informace a ukládá je do databáze klientů.

Pokud jednotlivé funkce stránky či provádění mimořádných událostí, mimořádná propagace či nabídka, soutěž či anketa od účastníka vyžadují poskytnutí informací, pak jsou všechny tyto informace předmětem datového sběru stránky a jsou součástí databáze klientů.

Pokud si účastník této stránky vyžádá po serveru webovou stránku či klikne na bannery či jiné hypertextové odkazy, stránka automaticky shromáždí některé informace či data o účastníkovi, včetně IP adresy účastníka. Sesbírané informace mohou rovněž vyjadřovat mimořádné preference nebo požadavky účastníka; všechny tyto informace budou shromážděny stránkou a vloženy do klientské databáze.

Pokud účastník odesílá jakoukoliv osobní komunikaci či korespondenci stránce či jakémukoliv zaměstnanci, zástupci či jednateli, Stránka může shromáždit veškeré informace s tím související a vloží je do klientské databáze.

Stránka může rovněž automaticky získávat data o provozu a proklicích, stejně jako informace ohledně chování účastníků za užití “cookies” nebo jiných programovaných řešení - jakékoliv informace o účastnících shromážděných Stránkou pomocí použití „cookies“ nebo jiných programových řešení mohou být součástí klientské databáze.

Použití osobních informací Účastníka

Účastník výslovně souhlasí s užitím osobních informací poskytnutých či jinak nasbíraných pro jakýkoliv účel včetně záležitostí týkajících se technologií, administrace, výzkumu a vývoje, klientské podpory, marketingu, ověření věku, propagační či reklamní účely stránkami třetích stran pověřených k užití informací. Nepronajímáme, neprodáváme ani nesdílíme Vaši emailovou adresu s vnějšími skupinami.

Účastník užitím stránek výslovně souhlasí s užitím získaných či nasbíraných osobních informací o vlastní osobě za účelem nabídnutí jiných stránek či produktů, jenž mohou ale nemusí být pro účastníka zajímavé.

Berte, prosíme, na vědomí, že osobní informace o účastníkovi mohou být sbírány třetí stranou, jenž provozuje reklamní banner či odkaz na stránku.

Stránka není zodpovědná a neručí za užití jakýchkoliv informací které o sobě účastník poskytne, nebo jsou získána třetí stranou, jenž má na stránce reklamní banner či odkaz. Tato stránka neovládá, nemonitoruje nebo neuplatňuje metody či nepodporuje podmínky ochrany soukromí třetí strany jakékoliv třetí strany provozující reklamní banner, inzeruje či má odkaz na stránce.

Pokud je to možné, každý účastník by měl vyhledat k přečtení podmínky jakékoliv třetí strany, která má na stránce reklamní banner, inzeruje nebo má vlastní odkaz na stránku.

Bezpečnost osobních informací získaných stránkou.

V souladu se zásadami, které jsou objasněny v tomto prohlášení o bezpečnosti, stránka přijala a implementovala opodstatněné a proveditelné kroky k zajištění bezpečnosti, přesnosti a integrity všech osobních informací souvisejících o účastníkovi, jenž jsou stránkou získány. Všichni účastníci by měli považovat jakékoliv poskytnuté informace za nepodléhající tajemství, z čehož plyne že stránka není zodpovědná ani neručí za to, pokud je jakýkoliv člen zadržen a/nebo jsou informace neúmyslně užity nezaujatým příjemcem.

Všichni účastníci by měli považovat jakékoliv poskytnuté informace za nepodléhající tajemství, z čehož plyne že stránka není zodpovědná ani neručí za to, pokud je jakýkoliv člen zadržen a/nebo jsou informace neúmyslně užity nezaujatým příjemcem.

Využití demografických dat

Čas od času, Stránka může používat data získaná službami Google Analytics Demographics a zájmově orientovanou reklamou při rozhodování, jaké typy obsahu se Vám zobrazí na Stránce, včetně možných reklam. Využité techniky neshromažďují osobní údaje jako je Vaše jméno, emailová adresa, poštovní směrovací číslo nebo telefonní číslo. Pokud si přejete odhlásit svá data dostupná na Stránce, prosíme, navštivte TUTO stranu.

Ujednání o "ÚČASTI" a "NEÚČASTI".

Může se stát, že účastník bude informován o mimořádných nabídkách ze strany operátorů stránky nebo služeb třetích stran či poskytovatelů obsahu, které mohou obsahovat souhlas k příjmu emailových žádostí, komunikací, newsletterů, komerční reklamy nebo jiných propagačních či jiných mimořádných materiálů (společně nazývány jako “nabídky”).

"ÚČAST" --Některé nabídky mohou být účastníkovi prezentovány s možností vyjádřit vlastní preference kliknutím či vstoupením do “přijmout” (alternativně “ano”) nebo “odmítnout” ( alternativně “ne”).Výběrem nebo kliknutím na “přijmout” či “ano” účastník vyjadřuje “ÚČAST” vůči nabídce a tímto souhlasí, že účastníkovy osobní informace mohou být odhaleny třetí straně.

"NEÚČAST" -- Ostatní nabídky mohou být prezentovány s přednastavenou preferencí či volbou. Pokud účastník nezruší předvybrané preference ( jinými slovy “NEÚČAST” v nabídce ), osobní informace účastníka mohou být postoupeny službě třetí strany nebo poskytovateli obsahu, který provádí nabídku. Pokud účastník zruší přednastavené preference, jeho informace nebudou odhaleny třetí straně nebo poskytovateli obsahu.

NEÚČAST Postupy k odmítnutí

Stránka rovněž všem svým účastníkům poskytuje kroky k “NEÚČASTI”, pokud účastník opakovaně odmítá jakýkoliv souhlas k příjmu nabídek kliknutím zde a zrušením zaškrtnutí "Chci být informován(a) o propagačních nabídkách”.

Smluvní podmínky a pravidla členství.

Každý účastník by si měl pozorně přečíst všechny smluvní podmínky a pravidla těchto stránek. Přijetím členství v této stránce bezpodmínečně přijímáte všechny tyto smluvní podmínky a pravidla. Některé z uvedených podmínek a pravidel mohou ovlivnit práva stránky na užití informací, která jsou od uživatelů získána.

V případě jakékoliv konfliktní události mezi Obchodními podmínkami členství a tímto Prohlášením o Zásadách ochrany osobních údajů, se bude řídit podle ustanovení v tomto prohlášení.

Zavřít