Umawiaj Się z Wyznawcami Wicca, Którzy Podzielają Twój Styl Życia
Umawiaj Się z Wyznawcami Wicca, Którzy Podzielają Twój Styl Życia

Zarejestruj się za darmo!

Dołącz do nas za darmo i przeglądaj tysiące profili

Rejestracja zajmie ci zaledwie kilka minut. Dołączając do naszej społeczności możesz liczyć na wiele interesujących kontaktów.

Zaloguj się

adres email:

hasło:

Znajdź użytkownika

Szukaj po pseudonimiePolityka Prywatności

dateawiccan.com ("Strona") jest licencjonowana na rzecz Dating Media Group

Firma z USA:
Dating Media Group
6919 W. Broward Blvd. #270
Plantation, FL 33317
USA 1-866-294-5787

Międzynarodowa Firma:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUS

Skontaktuj się z nami

Oświadczenie Polityki Prywatności określa politykę i praktyki w odniesieniu do informacji i danych zgromadzonych w zakresie abonenta i użytkowników tej Strony. To jest Strona Internetowa, która wyraźnie i ściśle ogranicza swoje członkostwo tylko do osób dorosłych. Wszystkie osoby w wieku poniżej 18 lat nie mają prawa dostępu i przeglądania zawartości strony.

Niniejsza Strona świadomie nie zabiega o gromadzenie danych osobowych i informacji od osób w wieku poniżej 18 lat

Uwaga. -. Korzystanie ze Strony przez Abonenta stanowi wyrażenie zgody na wykorzystanie jego danych osobowych zgromadzonych przez Stronę.

DOKŁADNIE PRZECZYTAJ POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOSCI PONIEWAŻ POPRZEZ REJESTRACJĘ I KORZYSTANIE ZE STRONY WRAŻASZ ZGODĘ NA POSTAWNOENIE W NIEJ ZAWARTE I UDZIELASZ STRONIE PRAWO KORZYSTANIA Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE DOSTARCZYCH LUB, KTÓRE ZOSTANĄ O TOBIE ZEBRANE ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W POSTANOWNIACH POLITYKI PRYWATNOŚCI.

JEŚLI NIE WYRŻASZ ZGODNY NA PRZEDSTAWIONE WYŻEJ POSTANOWNIA PLITYKI PTYWATNOŚCI NIE POWINIENEŚ REJESTROWAĆ SIĘ NA STRONIE.

Jakie Dane Osobowe Abonenta Są Gromadzone na Stronie?

Konsument rejestrujący się na stronie jako członek lub zgłaszając chęć nabycia abonamentu na Stronie wyraża zgodę na dostarczenia określonych danych osobowych oraz demograficznych, które mogą obejmować, ale tylko imię i nazwisko abonenta, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres email, płeć, stan cywilny, zawód, wykształcenie, numer karty kredytowej i datę jej ważności, nazwę użytkownika i hasło oraz zainteresowania. Strona zbiera tego typu informacje i zachowuje je w członkowskiej bazie danych.

Jeśli strona posiada lub prowadzi jakieś specjalne wydarzenia, specjalne promocje i oferty, konkursy i plebiscyty, abonent z Serwisu może zostać poproszony o dostarczenie informacji w celu uczestnictwa, jeśli abonent dobrowolnie dostarczy tych informacji zostaną one zachowane w członkowskiej bazie danych.

Jeśli abonent Strony klinie na adres stron internetowej wyświetlanej na serwerze Strony łącznie z banerami oraz hipertekstowymi linkami, Strona automatycznie zbierze pewne informacje i dane abonenta zawierające jego adres IP, specjalne preferencje i zamówienia złożone przez abonenta; wszystkie informacje zostaną zachowane w członkowskiej bazie danych.

Jeśli abonent wyśle prywatną korespondencję lub wiadomości za pośrednictwem Strony, jej pracowników, agentów lub reprezentantów, Strona może zebrać zwarte w nich informacje i zachować je w członkowskiej bazie danych.

Strona może również automatycznie zbierać informacje na temat ruchów i kliknięć, a także informacje dotyczące zachowania w Internecie przez stosowanie plików "cookie" lub innych środków oprogramowania - Wszelkie informacje na temat abonentów zgromadzone przez Stronę poprzez wykorzystanie plików cookie lub innych środki oprogramowania mogą być zawarte w członkowskiej bazie danych.

Możesz uzyskać dalsze informacje na temat plików "cookie" i ich funkcjonowania na: http://www.cookiecentral.com/.

Korzystanie z Danych Osobowych Abonenta

Abonent wyraża zgodę na to, aby Strona mogła wykorzystywać dane osobowe oraz informacje osobiste, które zostały przekazane przez Abonenta lub zebrane przez Stronę; do jakichkolwiek celów, w tym bez ograniczeń, techniczny, administracyjny, badań i rozwoju, administracji klienta, marketingu, weryfikacji wieku, promocji i reklamy oraz do wykorzystania przez inne strony lub osoby trzecie upoważnione do korzystania z informacji zamieszczanych na Stronie. Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy twojego adresu e-mail osobom trzecim.

Korzystając ze Strony Abonent wyraża zgodę na to, aby Strona mogła wykorzystywać dane osobowe oraz informacje osobiste, które zostały przekazane przez Abonenta lub zebrane przez Stronę w celu przedstawienia mu oferty lub propozycji korzystania z usług innych stron bądź produktów, które mogą go zainteresować.

Proszę zwrócić uwagę na to, że informacje osobiste Abonenta mogą być zebrane również przez strony trzecie posiadające banery reklamowe lub linki na Stronie.

Strona nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie danych osobowych abonenta przez stronę trzecią dostarczonych lub zebranych przez stronę trzecią posiadającą baner reklamowy lub link na Stronie.

Gdy jest to stosowne Abonent powinien odnieść się do warunków określonych w Polityce Prywatności stron trzecich posiadających banery reklamowe lub linki na Stronie.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Zebranych Przez Stronę.

Zgodnie z Polityką Prywatności określoną w Oświadczeniu Polityki Prywatności, Strona przyjęła i zrealizowała uzasadnione i technicznie wykonalne procedury dotyczące utrzymania bezpieczeństwa, dokładności i rzetelność wszystkich informacji osobistych odnoszących się do abonentów, które są zbierane przez Stronę.

Każdy Abonent powinien mieć świadomość, że informacje zebrane przez Stronę nie są poufne, w konsekwencji Strona nie ponosi odpowiedzialności za przechwytywanie i/lub wykorzystywanie ich przez niezamierzonych odbiorców.

Skorzystaj z Demograficznych Danych

Od czasu do czasu Strona może korzystać z danych uzyskanych przez Analizę Demograficzną Google oraz z Danych Procentowych; w celu podjęcie decyzji o rodzaju wyświetlanych treści oraz potencjalnych kampanii reklamowych. Wspomniana technologia nie zawiera danych osobowych takich jak: twoje imię, adres email, kod pocztowy, nr telefonu. Jeśli chciałbyś, aby Twoje dane nie były przedmiotem wspomnianej analizy odwiedź NA TĘ stronę.

OPT-IN oraz "OPT-OUT"

Mogą wystąpić momenty, w których Abonentów zostaną przedstawione specjalne oferty promocyjne przygotowane przez operatora Strony lub stronę trzecią lub innego operatora. Oferta może zawierać treści nakłaniając do zamawiania powiadomień email, newsleterów, komunikacji, reklam lub innych materiałów promocyjnych (łącznie określonych jako "Oferty")..

"OPT-IN" -- Niektóre Oferty Niektóre oferty mogą być przedstawiane abonentowi z możliwością wyrażania preferencji albo poprzez kliknięcie lub wpisując słowo "Akceptuję" (alternatywnie "tak") lub "Odrzucam" (alternatywnie "nie"). Zaznaczając lub klikając "Akceptuję" lub "Tak" abonent wyraża akceptację oferty "OPTS-IN", a tym samym wyraża zgodę, że dna osobiste i informacje o abonencie mogą być ujawnione stronom trzecim.

"OPT-OUT" - Inne Oferty mogą być prezentowane z góry określonymi preferencjami wyboru. Jeśli abonent nie odznaczy wybranej wcześniej preferencji wyboru (tj. "opt-out" z oferty), Strona uzyska prawo do przekazania danych osobowych abonenta profilu stronie trzeciej lub innemu dostawcy proponowanej usługi. Jeżeli abonent odznaczy wybraną wcześniej preferencje wtedy żadne dane osobowe ani informacje nie mogą być ujawnione stronom trzecim, ani innym dostawcom usługi.

Opt-out Unieważnienie postępowania.

Strona oferuje wszystkim abonentom opcję rezygnacji z zamówionych usług (tzw. OPT-OUT). Dzięki temu abonent klikając tu może wycofać się zamówionych usług zaznaczając odpowiednie pole wycofuje poprzednią deklaracje o treści: " Chcę być informowany o ofertach promocyjnych."

Warunki i Zasady Członkostwa

Każdy abonent powinien bardzo uważnie przeczytać warunki i zasady Członkostwa na Stronie. Akceptując członkostwo na Stronie abonent bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki członkostwa. Niektóre z tych warunków mogą również mieć wpływ na prawo Strony do korzystania z danych osobowych i informacji zebranych lub dostarczonych przez Abonenta.

W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy Warunkami i Zasadami Członkostwa i poszanowaniami Polityki Prywatności, przepisy niniejszej Polityki Prywatności będą nadrzędne.

Zamknij